فعالیت های خیریه زمستانی گرم

چین به سرعت در حال توسعه است، اما هنوز خانواده های فقیر زیادی وجود دارد، به ویژه در مناطق روستایی.

شهرستان آبا در منطقه کوهستانی استان سی چوان واقع شده است. این شهرستان یکی از فقیرترین شهرستان های چین است. مردم برای بهبود شرایط زندگی خود سخت تلاش می کنند.آنها همچنین به روش های مختلف از دیگران کمک می گیرند.

همه ما می دانیم که کودکان آینده یک کشور هستند.ما به عنوان عضوی از جامعه هماهنگ خود، بسیار خوشحال بودیم که به دبستان مرکزی لانگ کانگ در شهرستان A ba کمک مالی می کردیم.ما (Vasten Lighting) صمیمانه امیدواریم که دانشجویان آنجا بتوانند آینده بهتری داشته باشند.

گواهی اهدا


زمان ارسال: ژوئیه-01-2022